Em trai lớn thế này rồi mà không biết đeo bao cao su, để chị đeo cho